Kirkesjov for børn - i Teltet

14
AUG

Dato Onsdag d. 14. august 2019, Kl. 15:00 til kl. 17:00
Sted
i Teltet på cirkuspladsen

Her er fuld gang i aktiviteterne, hoppeborg, krea, snobrød osv.

Ophavsret: