Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Jesus taler for døve øren - og bliver hørt

Jesus taler for døve øren - og bliver hørt


# prædikener
Udgivet af Bjarne Hougaard, søndag d. 22. august 2021, kl. 17:13

Tekst Mark. 7,31-37 - Helbredelsen af den døve og stumme

Hør prædikenen her: anchor.fm/bjarne-hougaard  

   -----------------------------------------------------------------------------------------

At tale for døve øren – det har enhver, der har en teenager i huset prøvet!

Men vi kender det også i politiske debatter og i snakken ved spisebordet derhjemme.

Men hos Jesus er det anderledes – han taler for døve øren og bliver hørt! – både helt konkret men også når det gælder mentalt døve.

 Døv og stum det var mandens helt store problem – det er helt umuligt for alvor at sætte sig ind i, hvordan det vil være. Men vi lades ikke i tvivl. Jesus magter at forandre hans situation

Men vi kan også hver især være døv på andre niveauer.

Vi ser det i et samfund og en kontekst, der er stadig større grad er døv for Guds Ords tale om liv og tro. Så sker der det, i tolerancens navn, at der ikke er nogen tolerance overfor dem, der forsøger at fastholde Bibelen som normgrundlag.

Vi kommer til at mangle Guds gode ord at give videre! Når vi bliver døve for Guds Ord, påvirker det vores evne til at tale.

For så bliver begreberne forvirret:

  • Kærlighed mister dimensionen, der betyder at vi ofrer noget for den andens lykke
  • Respekt, betyder ikke så meget et ønske om at respektere andre, men et krav om at andre skal respektere mig
  • Ytringsfrihed bliver ikke mere en beskyttelse af mindretallets ret til at give udtryk for sin mening, men mere en ret til at ytre sig negativt om andre menneskers person, tro og liv (især på Facebook)
  • Sandhed  er ikke længere noget absolut, men noget relativt
  • Sproget fyldes med ukvemsord og bandeord

samtalerne bliver besværliggjort, fordi vi ikke længere lytter til samme autoriteter men dybest set kun til os selv

 

Håndspålæggelsen

Folkene, der ledte den døvstumme til Jesus, bad ham om at lægge hånden på ham.

Håndspålæggelse er brugt i kirken siden Jesu tid.

I Folkekirken bruger vi den i  tre særlige situationer i ritualerne for dåb, konfirmation og vielse, og der mulighed for at bruge det også ved skriftemålet.

Men det kan også praktiseres i mange andre situationer, f.eks.. ved sygdom, angst, bekymring. Det er som et synligt tegn på at nu gælder bønnen/velsignelsen netop dig!

 

Jesus kombinerer tegn og ord, rører ved hans ører og tunge og siger ordet Effatha. sådan opfordres vi i menigheden også til at møde mennesker. Med ordene skal vi fortæller om Guds kærlighed, guds dom og Guds frelse. Med handlingerne skal vi røre mennesker og give konkret hjælp i de behov, den enkelte har. Vi skal med andre ord Guds kærlighed i ord og handling,

 

Sammenhængen mellem tegn og ord kender vi også i kirkens sakramenter, dåb og nadver. Her oplever vi, hvordan Jesu ord og Bibelens ord har den kraft fordi Helligånden virker igennem det.

Vi kender det også i diakonien. Nogen gange er det ordet der kommer først og andre gange er det konkrete handlinger. Men ord og gerning skal sige det samme:  Gud vil dig! - Gud vil hjælpe dig! – Gud vil frelse dig

Effatha! – sådan lyder Jesu myndige tale til de døve ører - og de åbner sig og hører

 

Effatha - Luk dig op.  Vi har brug for at åbne os for Guds Ord.

Det sker første gang i dåben hvor den, der døbes, må åbne sig for den nye virkelighed som et Guds barn.

Men det sker også hver gang vi læser Bibelen eller hører forkyndelsen. Da må vi bede om Helligåndens indgreb og råbe: luk mig op!

Han har gjort alting vel – sådan lyder reaktionen forståelig nok. Ikke fordi alle problemer dermed var løst. Nej hverdagen vil stadig være der.

  • skænderierne med ægtefællen kunne fortsætte
  • mig selv eller en nabo rammes af sygdom
  • Taliban fortsætter sin fremmarch
  • jordskælvet i Haiti præger stadig

Men midt i alt dette må vi vide, at Gud rører ved vores elendighed. Han kender vejen videre frem og følger os til målet i sit Rige.