Jesus siger: Jeg er livets brød

Udgivet af Bjarne Hougaard, søn d. 22. mar 2020, kl. 11:04
Corona

Coronaandagt Midfaste søndag 

Af sognepræst Bjarne Hougaard

Bøn

Herre vor Gud, himmelske Far!

Du, som har givet os din søn Jesus Kristus som livets brød, for at vi hverken skal sulte eller tørste. I dag sulter og tørster vi efter fællesskab. Vær os nær med din Ånd, så vi kommer til dig og finder mad og drikke til evigt liv og fællesskab med dig.

Det beder vi om, ved din enbårne Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed.

I Johannesevangeliet læser vi:

Da skaren nu så, at Jesus ikke var der og hans disciple heller ikke, gik de om bord i bådene og kom til Kapernaum og ledte efter Jesus. Og da de fandt ham på den anden side af søen, sagde de til ham: »Rabbi, hvornår er du kommet hertil?« Jesus svarede dem: »Sandelig, sandelig siger jeg jer: I leder ikke efter mig, fordi I fik tegn at se, men fordi I fik brød at spise og blev mætte. Arbejd ikke for den mad, som forgår, men for den mad, som består til evigt liv, den som Menneskesønnen vil give jer; for ham har Faderen, Gud selv, sat sit segl på.« Så sagde de til ham: »Hvad skal vi gøre, for at vi kan gøre Guds gerninger?« Jesus svarede dem: »Guds gerning er den, at I tror på ham, han har udsendt.«

Da sagde de til ham: »Hvilket tegn gør du, så vi kan se det og tro dig? Hvad kan du gøre? Vore fædre spist manna i ørkenen, som der står skrevet: ›Brød fra himlen gav han dem at spise.‹ « Jesus sagde så til dem: »Sandelig, sandelig siger jeg jer: Moses gav jer ikke brødet fra himlen, men min fader giver jer brødet fra himlen, det sande brød. For Guds brød er det, der kommer ned fra himlen og giver liv til verden." De sagde til ham: »Herre, giv os altid det brød!« Jesus sagde til dem: »Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste.

Men som jeg har sagt til jer: I har set mig, og I tror ikke. Alt, hvad Faderen giver mig, skal komme til mig, og den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort.«                                                                                            (Johs. 6,24-37)

Trosbekendelsen

Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv

I dagens evangelium er der 3 ting, som vi særligt skal lægge mærke til midt i en Coronatid:

1.  Jesus går forud!

I beretningen undrer den store skare sig over, hvordan Jesus kunne være kommet over på den anden side søen på så kort tid. De havde set, at Jesus ikke havde været ombord i båden sammen med disciplene dagen før. Men de havde ikke set, at Jesus kom vandrende tværs over søen midt om natten. Nu var det morgen og de havde selv tidligt om morgenen taget turen over søen i båd.

Men Jesus er der forud, det må de konstatere. Og det er også budskabet til os i dag. Selvom Cowid 19 er en ny sygdom for verden, så gælder det, at Jesus kender den på forhånd! Han kender vores situation, og han er her allerede inden vi når til det. Han ved ovenikøbet også, hvordan og hvornår vi kommer igennem den!

Vi kommer derfor aldrig til at være et sted eller i en situation, som han ikke kan og vil være sammen med os i, og Han ved, hvad du har brug for: den mad, som består til evig tid!

2. Guds gerning

Hvad skal vi gøre, for at vi kan gøre Guds gerninger?  spørger disciplene. Og hos os i dag lyder der et lignende spørgsmål: Hvordan skal vi agere? Vi kender godt nogle af svarene: Vi skal holde afstand, vaske hænder, undgå unødig fysisk kontakt. Men der er stadig meget vi er usikre overfor.

Jesu svar på deres spørgsmål var: Guds gerning er den, at I tror på ham, han har udsendt. Det er det vigtigste vi overhovedet kan gøre, at bevare troen på Kristus som vores håb.

Det er ikke i modstrid med alle de andre råd, men troen ligger som den usynlige grund under det alt sammen og giver os kraften til at leve i det. For troen på Kristus viser sig altid i hensyn til og omsorg for næsten. Netop det, der er så meget brug for i disse dage.

3 Jesus mætter vores sult

Jesus siger: Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste.

Jesus er med andre ord det eneste vi behøver, når vi ser vores liv i det evige livs perspektiv! Det skal vi minde hinanden om i disse dage. Og det vil vi gøre uden dermed at sige at alt det andet, vi kæmper med netop nu, er ligegyldigt. Det må bare ikke få os til at glemme at se livet i evighedens perspektiv.

Troen på Kristus mætter nogle behov hos os på en måde, så vi får kræfter tl at leve det liv, som Gud sætter os til at leve. For han er Livets Brød.

Ved de fleste gustjenester her i kirken slutter vi gudstjenesten af med at fejre nadver. Her genoplever vi nærmest, hvordan Jesus, den sidste aften han var sammen med sine disciple, tog brødet og vinen og velsignede, og sagde at det nu er hans legeme og blod, sådan som det bliver givet for mennesker på korset. Jesus giver os med andre sig selv!

Hvis du er vant til ofte at modtage nadveren, er det formentlig noget af det du savner allermest i denne tid. Som det er nu, kan det ikke lade sig gøre – heller ikke i hjemmene, med mindre der er tale om et egentlig sygeleje.

Men i den situation må vi vide, at også det, at lytte til Guds Ord, som i denne andagt, giver dig del i Livets brød. Enhver kan derfor gøre det, derhjemme.

  • Bed en kort bøn Guds nærvær, f.eks. Herre kom og vær nær os mig.
  • Læs i Guds Ord – find evt. bibelen på internettet, hvis du ikke selv har en bibel.
  • syng eller læs en salme fra salmebogen eller et andet sted. Også her kan du finde god hjælp på internettet.
  • Bed fadervor.
  • Bed om Guds velsignelse med ordene:

Herre vil du velsigne mig og bevare mig.
Lad dit ansigt lyse over mig og være mig nådig
Løft dit åsyn på mig, og giv mig fred.

Og så kan du slutte med slå korsets tegn foran dit bryst.

Den store skare kom til Jesus på den anden side af søen. I dag kan vi også komme til Kristus på denne måde. Han er gået forud for os - også i gennem den frygt og usikkerhed, som vi mærker i disse dage. Han venter på os og lover os: Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort

Bøn

Gud, lad os leve af dit ord
som dagligt brød på denne jord, 
og før dermed fra grådens dal
os hjem til Himlens frydesal!
        Den danske Salmebog nr. 341 v. 8

 Sognepræst Bjarne Hougaard kan kontaktes på 51670660 / bhou@km.dk

Se og hør andagten her

læs andagten her


Ophavsret: