Livet er mere end ....

© Bjarne Hougaard
Udgivet af Bjarne Hougaard, fre d. 20. mar 2020, kl. 15:36
Corona

Coronaandagt nr. 4 af Bjarne Hougaard

I Mattæusevangeliet læser vi:

Derfor siger jeg jer: Vær ikke bekymrede for jeres liv, hvordan I får noget at spise og drikke, eller for, hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke mere end maden, og legemet mere end klæderne?  Se himlens fugle; de sår ikke og høster ikke og samler ikke i lade, og jeres himmelske fader giver dem føden. Er I ikke langt mere værd end de?  Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig?  

Og hvorfor bekymrer I jer for klæder? Læg mærke til, hvordan markens liljer gror; de arbejder ikke og spinder ikke.  Men jeg siger jer: End ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en af dem.  Klæder Gud således markens græs, som står i dag og i morgen kastes i ovnen, hvor meget snarere så ikke jer, I lidettroende?  I må altså ikke være bekymrede og spørge: Hvordan får vi noget at spise og drikke? Eller: Hvordan får vi tøj på kroppen?  Alt dette søger hedningerne jo efter, og jeres himmelske fader ved, at I trænger til alt dette.  

Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift.  

Matt.6,25-33

-------------------------

Er livet ikke mere end maden, og legemet mere end klæderne? 

Sådan spørger Jesus – og er der noget disse dage lærer os, så er det det: Livet er LANGT mere end mad og klæder. Ganske vist er det sådan at fødevarebutikkerne stadig har åbent og det er et af de eneste steder vi kan møde flere end 10 mennesker – selvfølgelig med behørig afstand. Vi har brug for at kunne få forsyninger til vores fysiske behov.

Men efterhånden som tiden går bliver vi mere og mere bevidste om at livet er meget meget mere end bare opfyldelsen af vore fysiske behov. Vi længes efter nærhed med andre mennesker. De ældre og syge længes efter at mærke berøring fra de mennesker, som de holder af. Børnene længes efter samværet med kammeraterne. Vi voksne savner fællesskabet på arbejdspladsen. Vi længes så meget efter det, at vi næsten synes det alene kan tage livet af os. Det er derfor det er så vigtigt at vi ikke glemmer fællesskabet, og dyrker alt det fællesskab vi kan, når vi skal gøre det på afstand.

”Det er ikke godt for mennesket at være alene” sagde Gud, da han havde skabt Adam, derfor skabte han kvinden, fordi det nære fællesskab mellem mand og kvinde mere end noget andet er udtryk for det fællesskab, vi som mennesker er skabt til at have. Derfor er det, at ensomhed er så stort et problem, fordi ensomhed ødelægger livet.

Nu siger jeg slet ikke dette, for at stille spørgsmålstegn ved opfordringen til at holde sig hjemme og have mindst mulig kontakt, for jeg tror det er en god vej til igen at komme til at leve i et åbent samfund uden frygt.

Men med Jesu ord bliver vi mindet om noget, som disse dage også kan vise os. Vi kan benytte disse dage til at se, at der er noget der er endnu vigtigere for os end både mad og fællesskab, og det er at få tryghed og ro til at møde både livet og døden.

Det er derfor vi skal søge Guds Rige – og søge det først af alt, fordi i virkeligheden er dét vigtigere end noget som helst andet.

I Guds rige møder vi fællesskab. Og på mange måder kan vi hente inspiration i det fællesskab også i vores situation.

  1. Gud er nær, selvom hans nærhed som oftest ikke opleves som fysisk nærhed. Han er på én gang den, der er i den himmelske verden, som kan virke ligeså fjern som de slægtninge vi ikke lige nu kan besøge. Men alligevel er han nær og lytter til vore bønner.
  2. Guds rige rummer mange mennesker, som vi aldrig har set, og som vi aldrig kommer til se i denne verden. Vi hører sammen, fordi vi har den samme tro.
  3. Guds Rige lærer os at elske livet – og samtidig lærer han os at det er vigtigt at være rede til at forlade livet. At livet med Gud aldrig må mistes – heller ikke i disse tider.

Guds Rige er der, hvor Gud er i sin herlighed – både i hvert enkelt menneskes hjerte, og i den evige himmelske herlighed, som venter os. Dér skal det blive virkelighed: Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift.

Bøn

Herre Jesus Kristus du kender alle vore bekymringer – ved hvad vi længes efter. Hjælp os at søge dit Rige først og din retfærdighed.

Herre, du vandrede omkring og ”helbredte mange, der led af forskellige sygdomme”. På din befaling blev de syge raske. Hjælp os nu, hvor vi beder til dig i denne tid, mens vi kæmper mod udbredelsen af coronavirus. Send din helbredende Ånd til os.

Helbred dem, som er smittet med virussen og som mærker sygdommen. Vi beder om, at de må få den rigtige medicinske behandling, og at de må få deres styrke og helbred igen.

Fri os fra den frygt, som så let følger i denne tid med dystre og alvorlige mennesker, der bringe alvorlige budskaber om at undgå at mødes fysisk med andre mennesker. Lad os aldrig blive så bange, at vi glemmer at vise omsorg for hinanden.

Fri os fra den hovmod, som får os til at tro, vi er usårlige over for en sygdom, som ingen grænser kender.

Vær med familierne til dem, der er syge eller døde. Mens de ængstes og sørger, bevar dem fra sygdom og håbløshed. Lad dem kende din fred.

Vær med de læger, sygeplejersker, forskere og andet medicinsk personale, som søger at kurere de syge, og som sætter deres eget helbred på spil for at hjælpe andre. Og velsign vort lands ledere med indsigt, ydmyghed og håb.

Giv os Helligåndens kraft, så vi trods vores utryghed og ængstelse kan kende din fred, som gør hjertet roligt midt i storm og strid.

Vær du selv vor trøst og vor fred.

Se og hør andagten fra Hirtshals kirke.

Download andagten som folder


Ophavsret: