Du har givet mig glæde i hjertet

© Bjarne Hougaard
Udgivet af Bjarne Hougaard, tir d. 17. mar 2020, kl. 12:07
Corona

Coronaandagt nr. 2

Af sognepræst Bjarne Hougaard (se andagten her)

I salmernes bog læser vi:

Svar mig, når jeg råber,
du min retfærdigheds Gud!
Du, som har befriet mig i trængsler,
vær mig nådig, og hør min bøn!

I mennesker, hvor længe vil I krænke min ære?
I elsker tomhed og søger løgn.
I skal vide, at Herren har vist sin underfulde troskab mod mig,
Herren hører, når jeg råber til ham.

Bliv blot vrede, men synd ikke!
Tænk efter på jeres leje, og vær stille!
Bring de rette ofre,
og stol på Herren!
Mange siger: Hvem lader os opleve lykke?
Løft dit ansigts lys mod os, Herre!

Du har givet mig større glæde i hjertet,
end man har, når der er rigdom af korn og vin.
I fred kan jeg lægge mig og sove,
for kun du, Herre, lader mig bo i tryghed.

Nogen opleve sikkert denne tid som en tid, hvor vi venter og håber på Guds indgreb og hjælp, fordi vi ikke kan se nogen udvej selv. Samfundet er næsten gået fuldstændig i stå, og vi længes efter et normalt socialt samvær, hvor vi problemfrit kan omgås hinanden med håndtryk, knus og kindkys, som vi nu hver især er vant til det.

Hvis du selv eller en du kender er ramt af sygdom – og måske endda ramt af Corona, kender du også til magtesløsheden.

Salme 4 kan lære os 3 ting:

  • Herren hører når vi råber til ham!

Når der tales om at Herren har vist sin underfulde troskab, så betyder det også for os, at Gud i sin trofasthed er hos os, også når vi erfarer det mindst muligt. Nogen gange er det som om han nærmest skjuler sig for os, men han gør det altid med det sigte, at han så meget mere vil vise sin kærlighed og omsorg.

Det gør han f.eks. ved at sende et menneske med en opmuntring, med konkret hjælp eller bare med et smil – også i denne tid, hvor vi ikke er så tæt sammen. 

  • Bliv blot vrede, men synd ikke.

Gud tåler godt vores vrede. Han kender vreden som en følelse, der på én gang har megen god energi i sig, som kan hjælpe os, når vi skal finde nye veje at gå, fordi nogle andre er blevet lukkede. Men også som en følelse, der rummer en stor fristelse til at være både ubarmhjertig og uretfærdig.

  • Du har givet mig større glæde i hjertet, end man har, når der er rigdom af korn og vin.

Det skal være min bøn, at mange må opleve denne tid, hvor vi er blevet sat lidt i stå, som en tid, hvor vi kan søge Guds hjælp og nærvær og dele den med hinanden. Når vi er mere eller mindre afskåret fra andre mennesker, kan vi besinde os på hvad der virkelig har værdi for os: De mennesker der er os kære, og den Gud, som holder os oppe.

 I fred kan jeg lægge mig og sove, for kun du, Herre, lader mig bo i tryghed. Sådan slutter salmen her. Som en kristen, og som et Guds barn, kan vi være trygge midt i alle farer og omskiftelser. Midt i utrygheden kan vi bo i tryghed, fordi vi ved at han har overvundet både sygdom og død, for at give os et evigt liv i tryghed.

Bøn

Herre!
Du kender alle sammenhænge
i fortid, nutid og fremtid,
og du alene ved, hvad der venter os,
men i din hånd er vi trygge.

Når du er med os, og din Søn beder for os,
da skal selv mørket blive lyst for os,
og intet skal skille os fra din kærlighed
i Kristus Jesus, vor Herre.

Hvis du har en bøn, som du ønsker skal bedes af præsten i kirken. Send den til bhou@km.dk eller sms 51670660

Den danske Salmebog nr. 49

Se videooptagelse af andagten her

Dowload andagten som folder her

Ophavsret: