Omgivet af Guds kærlighed

© fra FDFs hjemmeside
Udgivet af Bjarne Hougaard, søn d. 15. mar 2020, kl. 10:30
Corona

I Paulus brev til Romerne læser vi:

For jeg er vis på, at hverken død eller liv eller engle eller magter eller noget nuværende eller noget kommende eller kræfter eller noget i det høje eller i det dybe eller nogen anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre.          (Rom kap. 8, vers 38-39)

Vi lever i en tid med stor bekymring. Først og fremmest bekymringerne i mødet med den Coronavirus, som vi indtil videre ikke har nogen behandling imod, og som derfor er selve årsagen til, at vi ikke samles til gudstjeneste i vore kirker i denne tid. Vi vil undgå at smitte hinanden!

Sammen med denne bekymring vokser der også en bekymring frem for samfundets økonomi, der præges af de tusindvis af aflysninger.

Dertil kommer alle de gamle og mere almene bekymringer, som vi også nærede for en måned siden, inden alt dette tog sin begyn­delse. Bekymringene for vores fremtid og vores familie. Bekymringer for klimakrisen og for hvordan vi skal klare det.

Det er i mødet med alle disse bekymringer, vi skal lytte til disse ord, som Paulus har skrevet som en hilsen til alle kristne til alle tider.

Som kristne er vi under Guds omsorg og vi lever omgivet af hans kærlighed. Det betyder ikke at vi er blevet garanteret et langt, lykkeligt og problemfrit liv. Men det betyder at midt i det liv vi lever, med alle dets problemer og alle udfordringer og bekymringer, der vil han holde os fast i sin kærlighed.

Hverken døden eller livet kan skille os fra Guds kærlighed. Den meget snak om sygdom gør, at tanken om døden også trænger sig på. Både min egen død og mine kæres død. Det gør den, selvom vi med vores forstand godt ved, at det kun er en ganske lille procentdel – måske kun promiller – af de syge, der bliver så alvorlig ramt, at det koster dem livet.

Derfor er det næsten provokerende at sige det, som her bliver sagt: At døden ikke kan skille os fra Gud. Vi er så vant til at tænke, at døden er den ultimative adskillelse af mennesker, der elsker hinanden. Men det understreges for os, at Gud kan holde os fast, der hvor andre må give slip.

Heller ikke livet kan skille os fra Gud. Der er så meget, der kan møde os i livet – også når vi ikke frygter for Coronavirus eller anden sygdom. Vi kan træffe uheldige og forkerte valg, eller vi kan opleve at vore nærmeste træffer forkerte valg. Men selv midt i dette vanskelige liv lyder det til os: Intet, kan skille os fra Guds kærlighed.

Hverken noget nuværende eller noget kommende kan skille os fra Gud! Uanset hvad nutid og fremtid vil bringe os, vil Guds kærlighed altid følge det menneske, der lever i det kristne trosfællesskab med ham. Derfor ved vi, at vi er i gode hænder.

1 Gud, vi er i gode hænder,
dine hænder, gode Gud!
som alt ondt med visdom vender,
så det godt må falde ud,
trods al synd og død og pine,
godt for dig og godt for dine.

2 Synd og død og Helveds plage,
al vor magt mod dem er tant,
kaldtes en af dem den svage,
os dog brat den overvandt.
Helten under korsets mærke,
han alene bandt de stærke.

3 Synd og død og Helveds plage,
som med ret ej kom ham ved,
bar kors-helten uden mage,
bandt dem med sin kærlighed.
Aldrig mer de dem kan skade,
som i Jesu navn dem hade.

4 Gud, vi er i dine hænder,
kærlighedens hænder to;
sandhed du og nåde sender
til med fred hos os at bo.
Vige må for dem tilbage
synd og død og Helveds plage.

5 Dine hænder, sang de ældste,
er din Søn og Helligånd,
thi med dem vor sjæl du frelste,
løste vore trællebånd,
og af dem på barnesæde
evig mættes vi med glæde.
       N.F.S. Grundtvig 1853-55.
       Den Danske Salmebog nr. 675

Hør salmen her

Download Andagten her

Se introduktion til Coronadagterne her


Ophavsret: