Nytårstanker

Nytårstanker
Udgivet af Bjarne Hougaard, ons d. 1. jan 2020, kl. 22:51
Forkyndelse

Herrens nåde er ny hver morgen

af sognepræst Bjarne Hougaard
(uddrag af prædiken i Emmersbæk kirke 31. dec 2019)

klagesangene kap. 3,21-26: Men dette lægger jeg mig på sinde, derfor vil jeg vente: Herrens troskab er ikke hørt op, hans barmhjertighed er ikke forbi, den er ny hver morgen; din trofasthed er stor. Jeg siger: Herren er min lod, derfor venter jeg på ham. Herren er god mod den, der håber på ham, mod det menneske, der søger ham. Det er godt at vente i tavshed på Herrens frelse.

Et år er til ende – vi samles her i kirken for Guds ansigt – for at kaste et blik tilbage på de 365 dage, som vi har kaldt år 2019.

I dette tilbageblik er der mange forskellige ting, der kan påkalde os vores opmærksomhed. – af vidt forskellige art.

  • der er begivenheder og situationer, som vi er os meget bevidste om - både med hensyn til hvad der skete, og til hvilken betydning det har haft.
  • der er begivenheder og situationer, som vi er os meget bevidste om når det gælder det faktuelle – hvad der skete – men vi har svært ved at afgøre hvilken betydning det har haft eller vil få.
  • Og så er der begivenheder og situationer, som vi ikke er os meget bevidste om, men som alligevel har betydning og indflydelse på vores liv og vores tanker i dag.
  • Og endelige er der begivenheder og situationer, som vi af forskellige grunde har fortrængt eller har været nødt til at fortrænge

Der kan både være tale om personlige ting, og om ting der er foregået i det omgivende samfund eller i verden i almindelighed.

De store begivenheder i verden og i landet, er vi nok mere eller mindre fælles om at mindes i aften. Vi husker et år med et valg, der betød store forandringer i det politiske billede – det kender vi stadig ikke resultaterne af.

Men det, som måske allermest optager os i et sådant tilbageblik, det er det, som mest angår den enkelte, det som har berørt mig selv personlig, og som på afgørende vis har været med til at præge min erindring om dette år. Vi tænker på mennesker vi har mistet og som har efterladt et stort savn hos os.  Eller det kan være smertelige oplevelser, som vi helst havde været foruden eller gerninger vi fortryder. Der er sikkert også taknemlighed for gode oplevelser– en lang liste af modgang, medgang og velsignelser, som har været med til at tegne billedet af 2019.

Men her ved nytårstide må vi også erkende: Endnu et år er til ende, at det heller ikke i 2019 var det, at vor Herre Jesus ville komme igen for dømme levende og døde.

Derfor gør det godt at møde ordene fra Gud: Herrens troskab er ikke hørt op, hans barmhjertighed er ikke forbi, den er ny hver morgen, din trofasthed er stor. - Hver morgen er Herrens nåde ny til os - den dækker alt det brudte og forsømte i året der er gået. Tænk hvis vi endag fik et andet svar på bøn om nåde hos Gud. Tænk hvis svaret lød: "du fik nok i går/i år så i dag/ næste år må du klare dig uden min nåde"! – nej sådan vil det aldrig lyde! Hans barmhjertighed og nåde er ny hver morgen.

Du kan altså vide, at året der ligger foran dig er fuld muligheder og tilbud på godt og ondt, og det er allerede på forhånd omgivet af Guds nåde og trofasthed. 

Derfor gælder det om at vi til stadighed – hver eneste nye dag, som vi får lov at leve – lader os fylde af hans barmhjertighed og lader hans nåde skænke os frelse og tilgivelse for alt vort eget. Alt det, som tynger os i vores samvittighed og i vores forhold til andre mennesker, det kan vi lade forsvinde ned i dybet af Hans nåde - et dyb som er helt uendeligt og uudtømmeligt.

Det må vi gøre, fordi vi er bevidste om, at der vil komme en dag, som ikke bare er den sidste dag i et år, der nu er brugt op, men den sidste dag i vort liv på jorden – eller den sidste dag i verdens historie, og da er det hans barmhjertighed og nåde, der afgørende for om vi skal få lov at opleve nytårsmorgen i Guds verden –efter hans løfte venter vi nye himle og en ny jord, hvor retfærdighed bor.

Vi ved ikke hvornår denne sidste dag kommer, men vi ved at i dag – i denne nytårstime, er Herrens barmhjertighed ikke brugt op – nu er den til rådighed for dig.

Hver eneste dag vi får lov til at leve indtil Herrens genkomst, det er Guds nådestid. – fordi han ønsker at så mange som muligt skal blive frelst. Uanset hvad dit liv indtil nu har været fuldt af, og hvilke smertefulde minder du bærer med dig i aften, så har du I DAG muligheden for at modtage Guds barmhjertighed og lade hans frelse blive din ledetråd gennem resten af dit liv. så kan du leve livet i tillid og tro på ham, som vil give dig frelse og evigt liv.

Derfor er der grund til at feste og glæde sig over hvert eneste nytår, som vi får lov til at opleve. For vi kan leve et år ad gangen – ja en dag af gangen i bevidstheden om, at han giver os en helt ny ration af nåde at leve af hver eneste dag.