Rammer vi indenfor skiven?

Udgivet af Bjarne Hougaard, søn d. 19. maj 2019, kl. 13:08
Bjarne Hougaards forkyndelse

Rammer du ved siden af?

søndagens tekst siger Jesus blandt andet at Helligånden skal overbevise verden om om synd.

Mange kristne er af, om en handling er syndig eller ej – altså om den er imod Guds vilje. Det er et vigtigt pejlemærke for, hvordan kristne skal leve i hverdagen.

Men helligånden graver dybere. Han vil overbevise om, at synd er ikke først og fremmes er noget mennesker gør! - synd er, når mennesker ikke tror på Kristus.

Det afspejlder sig også i de 10 bud, hvor første bud lyder: ”Du må ikke hav andre guder”, og tilsvarende i det dobbelte kærlighedsbud, hvor den første (og største) del lyder: Du skal elske herren din gud af hele dit hjerte, af hele din sjæl, af hele dit sind og af hele din styrke.

Ordet synd kan i sin grundbetydning noget med "at ramme ved siden af".

Dermed siger Helligånden til os, at hvis vi ikke tror på Kristus, rammer vi ved siden af det mål, som Gud har sat for os – uanset hvad godt eller skidt vi ellers laver. Alt det vi kender som had, sladder, misundelse, uretmæssig vrede og meget andet har sin rod i en manglende tro på Kristus.

Men selvom vi tror på Kristus betyder det ikke at vi undgår dette. Vi kender fuldt ud til både had, sladder, misundelse og meget andet. Men troen betyder at vi lever i syndernes forladelse. Derfor må vi bede om mere tro og om, at Helligånden vil hjælpe os – så vi rammer indenfor skiven – indenfor det mål Gud har sat for os.

Ophavsret: