I er verdens lys

Udgivet af Bjarne Hougaard, tor d. 8. nov 2018, kl. 15:56
Forkyndelse

I er verdens lys

Eftertanker ved alle helgen
v. sognepræst Bjarne Hougaard

I er verdens lys, siger Jesus til sine disciple, og det gælder ethvert kristent menneske. Men vi kan kun være det, fordi vi modtager lyset fra Gud selv! Guds lys kom til vores verden, dengang han lod sin søn blive menneske for vores skyld, for at skinne for alle os, der lever i mørket og dødens skygge.

Som mennesker har vi brug for lys. Det mærker vi i denne tid, hvor solens timer bliver færre og færre. Men vi har også brug for lys i vort indre liv. Det mærker vi især når vi selv eller vores familie rammes af døden. Så mærker vi mørket breder sig, og det truer med at tage magten over os.

Når Jesus nu siger til mennesker: I er verdens lys, så betyder det at jeg, som et kristent menneske, har lyset i mig, og det er Det er ikke afhængig af om jeg er mere eller mindre et lyst hoved, men alene af om jeg er tændt af Jesus Kristus, Verdens lys. Ethvert kristent menneske bærer lyset fra Kristus med sig ud i verden som tro, håb og kærlighed.

Derfor minder alle helgen os om, at vi kan være med til at tænde lys for andre midt i mørket. Det sker når vi rent praktisk træder til med omsorg og hjælp til mennesker i sorg eller modgang. F.eks. ved at give et måltid mad, slå græsplænen, købe ind, passe børn – eller hvad der nu kan være aktuelt i hvert enkelt tilfælde. Vi kan også være med til at tænde lys for andre ved nævne dem i forbøn eller ved at bringe et trøstens ord om det håb, som vi er døbt til at leve med.

Alle Helgen – mindets og håbets dag.

Ved alle Helgens søndag mindes vi vore døde. Det gør vi i ikke fordi de nødvendigvis har været særligt hellige mennesker. Nej de har sikkert været mennesker på godt og ondt som alle os andre. Men en helgen er for os det, menneske, der på en særlig måde bringer Guds lys med tro, håb og kærlighed ind vores liv, og På den baggrund, kan vi idag tænke på den, vi har mistet for kort eller lang tid siden. Det lys, som han eller hun har bragt til os fra Gud, det lyser stadig, selvom livet er slukket.

Men Alle helgen er også Håbets dag. En dag hvor vi kan sætte ord på det håb, som gør at vi kan se fremad og begynde rat lægge nye planer i vores liv. Som betyder at vi kan knytte nye bånd, når gamle rivse over. Håbet, som vi mindes om ved Alle Helgen, er også evighedens håb, som vi modtager i troen på Kristus. Det håbet, der siger at et kristent menneskeliv ikke slutter ved graven, men at graven vil åbne sig til den verden, hvor Guds bolig er hos menneskene, han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Thi det, der var før, er forsvundet. (johannes åbenbaring kap.21)

Døden skal ikke være mere! – siges der. Det er næsten ikke til at fatte, men det er det, vi længes efter. Og det var derfor Jesus døde, fordi han bar al verdens ondskab på sine skuldre, og for at for at han kunne blive ét med os i vores død! Det var derfor Jesus opstod af graven igen, for at vi skal blive ét med ham i opstandelsen.

Det er dette håb, der er baggrunden for at der, ved enhver kristen begravelseshandling i Folkekirken, lyder et ekko fra dåben med ordene: Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. 

 

Ophavsret: