Program for naturmødet

Udgivet af Bjarne Hougaard, tir d. 1. maj 2018, kl. 12:15
naturmøde

Hver dag

Håbets anker

Få en snak om, hvad håb betyder og hør forskellige beretninger om håb. Hvad håber du selv på

--------------------

Håbets anker er opstillet ved Folkekirkens telt. I teltet finder du forskellige beretninger om håb. Du kan også selv være med til at lave din egen beretning om håb, som kan være med til at præge håbets anker.

Der er mange forskellige måder at blive begravet på.

Hvordan ønsker du selv at blive begravet

--------------------

Til jord skal du blive ...

Folkekirken er begravelsesmyndighed og langt de fleste begravelser foregår ud fra Folkekirken.

Der er mange forskellige hensyn, der skal tages, når beslutningen om begravelsesform skal tages. Hvor meget skal hensynet til natur og miljø fylde i den sammenhæng.

Se mere om de mange forskellige muligheder der er forskellige steder i Danmark.

Få en snak med repræsentanter for Folkekirken - enten præst, en kirkegårdsmedarbejder eller et medlem af et menighedsråd.

Torsdag d. 24. maj kl.20.30

Solnedgangsandagt ved Hirtshals fyr.

v. sognepræst Aksel Toft, Hirtshals/Emmersbæk

Fredag d. 25. maj. kl. 14.00

Kristentro og natur.

I telt 41 er der oplæg til debat og samtale om Kristentro og natur. Med inspiration fra Keltisk kristendom

--------------------

Sognepræst Eva Bernhagen fra Læsø giver et kort oplæg om emnet og lægger op til debat, samtale og inspirerer til fortsat refleksion.

Der vil blive mulighed for på forskellig vis at arbejde med temaet.


Fredag d. 25. maj kl. 15.00

Besøg på Emmersbæk kirkegård

Besøg en af landets smukkeste kirkegårde, hvor traditionel kirkegårdskultur er i samspil med naturen

Emmersbæk Kirkegård er en af landets smukkeste og mest varierede kirkegårde. Her findes traditionelle gravsteder og der er også mulighed for urnebegravelser i den kuperede natur, der omgiver den traditionelle kirkegårdskultur. Det store skovareal, der omgiver kirkegården giver mulighed for en lille gåtur langs Emmersbækken, der løber gennem området.

Fredag d. 25. maj kl.20.30

Solnedgangsandagt ved Hirtshals fyr. v. sognepræst Eva Bernhagen, Læsø

Ophavsret: