Afsked med kirkebladet

Udgivet af Bjarne Hougaard, man d. 5. mar 2018, kl. 17:30
Nyheder
 

Hirtshals menighedsråd har besluttet at nedlægge kirkebladet. I stedet bringes en ugentlig annonce i Hirtshals-Bindslev Avis med gudstjenester, aktiviteter og andre oplysninger.

Baggrunden for beslutningen er, at det er meget omkostningstungt at fremstille kirkebladet både når det gælder trykning og forsendelse, og ikke mindst i arbejdstid. MR bruger i forvejen store ressourcer på ekstra annoncering, når der er særlige arrangementer, eller når der er ændringer i forhold til kirkebladet. 

Ved den ugentlige annoncering vil der være hurtig og direkte information om programændringer og om, hvad der sker i sognet i øvrigt.

Der vil fortsat være foldere for enkelte arbejdsgrene. De kan hentes i kirkerne eller i Hirtshals kirkecenter. Her vil du også kunne finde et ark med de kommende måneders planlagte gudstjenester og med navne og telefonnumre på de ansatte i sognet.

Synes du ikke du får oplysninger nok i annoncen, kan du altid følge med på Facebook, ”Hirtshals og Emmersbæk kirker” og på hjemmesiden www.hirtshalssogn.dk

Ophavsret: